Türkçe
Kurdî

Eyke Halkı ile ilgili ayetler

Eyke halkı da hiç şüphesiz zalim kimselerdi. (15/Hicr 78)

Onlardan intikam aldık. Her ikisi de açık bir yol üstünde (göz önündedir).(15/Hicr 79)

Semud, Lut Kavmi, Eyke halkı da (yalanladı). Bunlar (helak olmuş) gruplardır.(38/Sâd 13)

Eyke halkı ve Tubba’ Kavmi de. Hepsi resûlleri yalanladı ve benim tehdidim (azabım) hak oldu.(50/Kâf 14)