Türkçe
Kurdî

Güneş’in Yaratılışı ile ilgili ayetler

Gökte burçlar yaratan, orada bir kandil ve ışık saçan bir Ay yaratan (Allah) ne yüce, ne mübarektir.(25/Furkân 61)

“Ay’ı (gökler içinde) bir nur, Güneş’i de aydınlatan bir kandil kılmıştır.”(71/Nûh 16)

Ve (gökyüzünde) aydınlatıp ısıtan bir kandil (Güneş) kıldık.(78/Nebe 13)