Türkçe
Kurdî

Güzel Söz ile ilgili ayetler

Rabbinin rahmetini umduğundan dolayı onlardan yüz çevirirsen onlara yumuşak söz söyle.(17/İsrâ 28)

Geçim sıkıntısı, hastalık gibi bir nedenle ebeveyne, akrabalara ya da muhtaçlara yardım edemediğinde güzel söz söyleyerek onları teselli etmek emredilmiştir.

“Ona yumuşak bir söz söyleyin. Umulur ki öğüt alır ya da korkar.”(20/Tâhâ 44)

Firavun’a söylenen yumuşak söz için bk. 79/Nâziât, 17-19

Onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. Bunlar, Allah’ın hidayet ettikleridir. Bunlar, akıl sahiplerinin ta kendileridir. (39/Zümer 18)

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve: “Ben Müslimlerdenim/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kullardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?(41/Fussilet 33)

İslami davetin özellikleri için bk. 12/Yûsuf, 108

İtaat edip güzel söz söylemeleri (gerekirdi). İş ciddiyet kazandığında, Allah’a sadakat gösterselerdi, bu onlar için daha hayırlı olurdu. (47/Muhammed 21)