Ölçü ve Tartıda Hile Yapanlar ile ilgili ayetler

Eksik ölçüp tartanların vay hâline! (83/Mutaffifîn 1)

Onlar insanlardan ölçüp aldıklarında tamamen/eksiksiz alırlar. (83/Mutaffifîn 2)

Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltir (zarara uğratırlar.) (83/Mutaffifîn 3)

Bunlar, diriltileceklerini düşünmüyorlar mı? (83/Mutaffifîn 4)

Büyük bir gün için. (83/Mutaffifîn 5)

O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için ayakta duracaklardır. (83/Mutaffifîn 6)