Türkçe
Kurdî

Ölçü ve Tartıda Hile Yapanlar ile ilgili ayetler

Eksik ölçüp tartanların vay hâline!(83/Mutaffifîn 1)

Onlar insanlardan ölçüp aldıklarında tamamen/eksiksiz alırlar.(83/Mutaffifîn 2)

Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltir (zarara uğratırlar.)(83/Mutaffifîn 3)

Bunlar, diriltileceklerini düşünmüyorlar mı?(83/Mutaffifîn 4)

Büyük bir gün için.(83/Mutaffifîn 5)

O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için ayakta duracaklardır.(83/Mutaffifîn 6)