Türkçe
Kurdî

Vesvese ile ilgili ayetler

Şeytandan sana bir dürtü/vesvese gelirse, Allah’a sığın. Şüphesiz ki O, (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir.(7/A'râf 200)

Korkup sakınan (muttakileri), şeytanlar (vesvese ve kışkırtmalarıyla) kuşattığında, (Allah’ı) anıp hatırlarlar. (Bir de ne göresin hemen o hâlden kurtulmuş, şeytanın vesvesesine karşı) basiretli hâle gelmişlerdir. (7/A'râf 201)

De ki: “Rabbim! Şeytanların dokunuşlarından/(masiyete) kışkırtmalarından sana sığınırım.”(23/Mü'minûn 97)

Şayet şeytandan sana bir dürtü/vesvese gelirse, Allah’a sığın. Şüphesiz ki O, (işiten ve dualara icabet eden) Es-Semi’, (her şeyi bilen) El-Alîm’dir.(41/Fussilet 36)

De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.”(114/Nâs 1)

“İnsanların Meliki’ne.”(114/Nâs 2)

“İnsanların ilahına.”(114/Nâs 3)

“Çokça vesvese veren ve (Allah anıldığında) gizlenen (İblis’in) şerrinden.”(114/Nâs 4)

“Ki o, insanların göğüslerine vesvese verip durur.”(114/Nâs 5)

“Cinlerden ve insanlardan olan.”(114/Nâs 6)