Türkçe
Kurdî

Yunus (as) ile ilgili ayetler

Şüphesiz ki biz, Nuh’a ve ondan sonra (gelen) nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Ve Davud’a da Zebur’u verdik.(4/Nisâ 163)

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u da (hidayet ettik). Ve hepsini âlemlere üstün kıldık. (6/En'âm 86)

Yunus’un kavmi dışında, (azap geldiğinde) iman edip de imanı kendisine fayda sağlayan bir kavim olsaydı ya! Onlar iman ettiklerinde, dünya hayatında rezil eden azabı onlardan kaldırdık. Ve belli bir süreye kadar faydalanmalarına imkân verdik.(10/Yûnus 98)

Muhakkak ki Yunus da gönderilmiş resûllerdendir.(37/Saffât 139)

Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. (37/Saffât 140)

Kura çekimine katılmıştı ve kaybedenlerden olmuştu.(37/Saffât 141)

Kendini kınayan (bir ruh hâlindeyken), balık onu yutuvermişti.(37/Saffât 142)

Şayet o, tesbih edenlerden olmasaydı,(37/Saffât 143)

Diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.(37/Saffât 144)

O, hasta bir hâldeyken onu boşluğa/sahile attık.(37/Saffât 145)

Onun üzerine (yaprakları geniş olan, gölgelikli, korunaklı) “yaktin” ağacı bitirdik.(37/Saffât 146)

Onu, yüz bin veya daha fazla olan bir topluluğa gönderdik.(37/Saffât 147)

İman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları faydalandırdık.(37/Saffât 148)