Türkçe
Kurdî

Yunus (as) ile ilgili ayetler

Şüphesiz ki biz, Nuh’a ve ondan sonra (gelen) nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Ve Davud’a da Zebur’u verdik.(4/Nisâ 163

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u da (hidayet ettik). Ve hepsini âlemlere üstün kıldık. (6/En'âm 86

Yunus’un kavmi dışında, (azap geldiğinde) iman edip de imanı kendisine fayda sağlayan bir kavim olsaydı ya! Onlar iman ettiklerinde, dünya hayatında rezil eden azabı onlardan kaldırdık. Ve belli bir süreye kadar faydalanmalarına imkân verdik.(10/Yûnus 98

Muhakkak ki Yunus da gönderilmiş resûllerdendir.(37/Saffât 139

Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. (37/Saffât 140

Kura çekimine katılmıştı ve kaybedenlerden olmuştu.(37/Saffât 141

Kendini kınayan (bir ruh hâlindeyken), balık onu yutuvermişti.(37/Saffât 142

Şayet o, tesbih edenlerden olmasaydı,(37/Saffât 143

Diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.(37/Saffât 144

O, hasta bir hâldeyken onu boşluğa/sahile attık.(37/Saffât 145

Onun üzerine (yaprakları geniş olan, gölgelikli, korunaklı) “yaktin” ağacı bitirdik.(37/Saffât 146

Onu, yüz bin veya daha fazla olan bir topluluğa gönderdik.(37/Saffât 147

İman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları faydalandırdık.(37/Saffât 148