Türkçe
Kurdî

Nimet Verilenler ile ilgili ayetler

Kendisine nimet verdiklerinin yoluna (ilet). Gazaba uğramış ve sapkınların (yoluna) değil.(1/Fâtiha 7)

Nimet verilenler Nisâ Suresi 69. ayette belirtildiği gibi; nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir.

Sünnet, gazaba uğrayanların Yahudiler; sapkınların ise Hristiyanlar olduğunu belirtmiştir. (Tirmizi, 2954, Adiy b. Hatim’den)

Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse bunlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. Ne güzel arkadaştır bunlar!(4/Nisâ 69)