Din (Ahiret) Günü ile ilgili ayetler

Din (Ahiret) Gününün sahibidir. (1/Fâtiha 4)

“Din/Kıyamet Günü'ne kadar da lanet senin üzerinedir.” (15/Hicr 35)

“Din/Kıyamet Günü'nde hatalarımı bağışlamasını umduğum O’dur.” (26/Şuarâ 82)

Derler ki: “Yazıklar olsun bize! Bu, Din Günüdür.” (37/Saffât 20)

“Ve hiç şüphesiz benim lanetim, kıyamete kadar senin üstünde olacaktır.” (38/Sâd 78)

“Din/Kıyamet Günü ne zamandır?” diye sorarlar. (51/Zâriyat 12)

Bu, Kıyamet Günü'nde onların ziyafetidir! (56/Vâkıa 56)

Onlar Din Günü'nü/Ahireti tasdik ederler. (70/Meâric 26)

“Din Günü'nü yalanlardık.” (74/Müddessir 46)

Gök yarıldığında, (82/İnfitâr 1)

Din Günü'nde oraya gireceklerdir. (82/İnfitâr 15)

Sen, Din Günü'nün/Hesap Günü'nün ne olduğunu nereden bileceksin? (82/İnfitâr 17)

Ve yine sen, Din Günü'nü nereden bileceksin? (82/İnfitâr 18)

Onlar ki; Din Günü'nü/Hesap Günü'nü yalanlarlar. (83/Mutaffifîn 11)