Türkçe
Kurdî

Din (Ahiret) Günü ile ilgili ayetler

Din (Ahiret) Gününün sahibidir.(1/Fâtiha 4)

“Din/Kıyamet Günü'ne kadar da lanet senin üzerinedir.”(15/Hicr 35)

“Din/Kıyamet Günü'nde hatalarımı bağışlamasını umduğum O’dur.”(26/Şuarâ 82)

Derler ki: “Yazıklar olsun bize! Bu, Din Günüdür.”(37/Saffât 20)

“Ve hiç şüphesiz benim lanetim, kıyamete kadar senin üstünde olacaktır.”(38/Sâd 78)

“Din/Kıyamet Günü ne zamandır?” diye sorarlar.(51/Zâriyat 12)

Bu, Kıyamet Günü'nde onların ziyafetidir!(56/Vâkıa 56)

Onlar Din Günü'nü/Ahireti tasdik ederler.(70/Meâric 26)

“Din Günü'nü yalanlardık.”(74/Müddessir 46)

Gök yarıldığında,(82/İnfitâr 1)

Din Günü'nde oraya gireceklerdir.(82/İnfitâr 15)

Sen, Din Günü'nün/Hesap Günü'nün ne olduğunu nereden bileceksin?(82/İnfitâr 17)

Ve yine sen, Din Günü'nü nereden bileceksin?(82/İnfitâr 18)

Onlar ki; Din Günü'nü/Hesap Günü'nü yalanlarlar.(83/Mutaffifîn 11)