Din (Ahiret) Günü ile ilgili ayetler

Din (ahiret) gününün sahibidir. (1/Fâtiha 4)

“Din/kıyamet gününe kadar da lanet senin üzerinedir.” (15/Hicr 35)

“Din/Kıyamet gününde hatalarımı bağışlamasını umduğum O’dur.” (26/Şuarâ 82)

Derler ki: “Yazıklar olsun bize! Bu, din günüdür.” (37/Saffât 20)

“Ve hiç şüphesiz benim lanetim, kıyamete kadar senin üstünde olacaktır.” (38/Sâd 78)

“Din/kıyamet günü ne zamandır?” diye sorarlar. (51/Zâriyat 12)

Bu, kıyamet gününde onların ziyafetidir! (56/Vâkıa 56)

Onlar din gününü/ahireti tasdik ederler. (70/Meâric 26)

“Din gününü yalanlardık.” (74/Müddessir 46)

Gök yarıldığında, (82/İnfitâr 1)

Din gününde oraya gireceklerdir. (82/İnfitâr 15)

Sen, din gününün/hesap gününün ne olduğunu nereden bileceksin? (82/İnfitâr 17)

Ve yine sen, din gününü nereden bileceksin? (82/İnfitâr 18)

Onlar ki din gününü/hesap gününü yalanlarlar. (83/Mutaffifîn 11)