Türkçe
Kurdî

Doğru Söz ile ilgili ayetler

Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının ve doğru/sağlam/adil söz söyleyin.(33/Ahzâb 70)