Türkçe
Kurdî

Her Canlı Ölümü Tadacaktır ile ilgili ayetler

Her nefis ölümü tadacaktır. Ve Kıyamet Günü'nde ecirleriniz eksiksiz bir şekilde size verilecektir. Kim de ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa, hiç şüphesiz kazanmıştır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir faydalanmadan ibarettir. (3/Âl-i İmran 185

Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onlar gibisini yaratmaya kâdir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için kendisinde şüphe olmayan eceller kıldı. Zalimler ise (düşünmek ve anlamak yerine) kâfirlikte direttiler.(17/İsrâ 99

Senden önce de hiçbir beşere sonsuz hayat vermedik! Sen dahi ölecekken onlar ebedî mi kalacaklar?(21/Enbiyâ 34

Her nefis ölümü tadacaktır. Biz, sizleri şer ve hayırla sınayarak deneriz. Ve bize döndürüleceksiniz.(21/Enbiyâ 35

Sonra şüphesiz ki sizler, bunun ardından mutlaka öleceksiniz.(23/Mü'minûn 15

Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.(29/Ankebût 57

Onun üzerinde bulunan herkes fanidir.(55/Rahmân 26

Celal ve ikram sahibi Rabbin ise bakî kalacaktır.(55/Rahmân 27