Türkçe
Kurdî

Hesap ile ilgili ayetler

İnsanların hesap vakti yaklaşmıştır. (Oysa) onlar, gaflet içerisinde, ilgisiz, yüz çevirmiş hâlde (yaşamaya devam etmektedirler).(21/Enbiyâ 1)

Adalet terazilerini Kıyamet Günü için kurarız. Hiç kimseye zulmedilmez. Hardal tanesi ağırlığında (basit bir şey dahi) olsa onu getiririz. Hesap sorucu olarak biz yeteriz.(21/Enbiyâ 47)

O gün (Allah) onlara seslenecek: “Resûllere ne cevap verdiniz?”(28/Kasas 65)

Ahirette insana sorulacak iki temel soru vardır: Biri tevhiddir. Kime ibadet ettiği, kimi ilah ve rab edindiği kula sorulacaktır. İkinci soru ise Resûl’e ne cevap verdiği, ümmeti olduğu Peygamber’in sünnetine ne oranda uyduğudur. Öyleyse kul; bilgisini, amelini ve çabasını bu iki esasa yoğunlaştırmalıdır.

Onları durdurun, çünkü onlar sorgulanacaklardır.(37/Saffât 24)

Dediler ki: “Rabbimiz! Azaptan payımıza düşeni, Hesap Günü gelmeden hemen ver.”(38/Sâd 16)

Bu, hesap günü için size vadolunandır. (38/Sâd 53)

Çünkü onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.(78/Nebe 27)

O, kolay olan bir sorguyla hesaba çekilecektir.(84/İnşikâk 8)

O gün, (bazı) yüzler korku ve zillet içindedir.(88/Ğaşiye 2)

O gün, (bazı) yüzler korku ve zillet içindedir.(88/Ğaşiye 2)

(Bazı) yüzler vardır ki, nimet (içinde mutludurlar).(88/Ğaşiye 8)

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, grup grup (yerlerinden) çıkarlar.(99/Zilzâl 6)

Kim zerre-i miskal bir hayır işlemişse, onu görür.(99/Zilzâl 7)

Kim de zerre-i miskal bir şer işlemişse, onu görür.(99/Zilzâl 8)