Türkçe
Kurdî

Heva ve Hevesini Putlaştıranlar ile ilgili ayetler

Hevasını/arzusunu ilah edineni gördün mü? Şimdi sen mi ona vekil olacaksın?(25/Furkân 43)

Hevasını ilah edinen ve Allah’ın ilim üzere saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözünün üzerine perde kıldığı kimseyi gördün mü? (Şimdi) Allah’tan sonra ona kim hidayet edebilir? Öğüt almaz mısınız?(45/Câsiye 23)