Türkçe
Kurdî

Hicr Halkı ile ilgili ayetler

Andolsun ki, Hicr halkı da gönderilmiş resûlleri yalanladılar.(15/Hicr 80)

Onlara ayetlerimizi verdik. Ondan yüz çevirip (ona karşı ilgisiz davrandılar).(15/Hicr 81)

Dağlardan güven (içinde oturacakları) evler yontuyorlardı.(15/Hicr 82)

Sabah vakti onları (kulakları sağır edip, beyinleri patlatan) bir çığlık yakalayıverdi.(15/Hicr 83)

Kazandıkları şeyler onları (Allah’ın azabından) kurtaramadı.(15/Hicr 84)