Türkçe
Kurdî

Kitab-ı Mübin ile ilgili ayetler

Ey Ehl-i Kitap! Şüphesiz ki Kitap’tan gizlemekte olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan ve büyük bir bölümünü de görmezden gelen/üzerinde durmayan Resûlümüz size geldi. Şüphesiz ki size, Allah’tan bir nur ve apaçık/açıklayıcı bir Kitap geldi.(5/Mâide 15)

Elif, Lâm, Râ. Bu, apaçık/açıklayıcı Kitab’ın ayetleridir. (12/Yûsuf 1)

Bu, apaçık/açıklayıcı Kitab’ın ayetleridir.(26/Şuarâ 2)

Bu, apaçık/açıklayıcı Kitab’ın ayetleridir.(28/Kasas 2)

Apaçık/açıklayıcı Kitab’a andolsun ki,(44/Duhan 2)