Türkçe
Kurdî

Kur’an’ın Korunması ile ilgili ayetler

Şüphesiz ki zikri/Kur’ân’ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da hiç kuşkusuz yine biziz.(15/Hicr 9)