Türkçe
Kurdî

Peygamberin Miraç Mucizesi ile ilgili ayetler

Ayetlerimizin bir kısmını kendisine göstermek için bir gece kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren (Allah) tüm eksikliklerden münezzehtir. O, (işiten ve dualara icabet eden) Es-Semi’, (her şeyi gören) El-Basîr’dir.(17/İsrâ 1)

Battığı zaman yıldıza andolsun ki,(53/Necm 1)

Arkadaşınız sapmadı ve azgınlaşmadı.(53/Necm 2)

O, hevadan konuşmaz.(53/Necm 3)

(Onun konuştukları,) kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir.(53/Necm 4)

Ona (Kur’ân’ı), çetin güç sahibi (Cibril) öğretti.(53/Necm 5)

O, büyük bir kuvvete sahiptir. Hemen doğruldu.(53/Necm 6)

O, en yüce ufuktaydı.(53/Necm 7)

Sonra (Muhammed’e) iyice yakınlaşmak için yanaştı.(53/Necm 8)

Böylece iki yay boyu veya daha yakın (bir mesafe kaldı aralarında).(53/Necm 9)

(Allah,) kuluna vahyedeceğini vahyetti.(53/Necm 10)

Kalp gördüğünde yanılmadı.(53/Necm 11)

Siz (buna rağmen), gördüğü hakkında onunla tartışacak mısınız?(53/Necm 12)

Andolsun ki onu, bir diğer inişte de görmüştü.(53/Necm 13)

Sidret-i Münteha’nın yanında.(53/Necm 14)

Onun hemen yanında Me’va Cenneti vardır.(53/Necm 15)

O vakit Sidre ağacını (kimsenin kelimelerle tarif edemeyeceği güzellikler) bürüyordu.(53/Necm 16)

Göz (edebinden dolayı sağa sola) kaymadı, (görmesi gerekenin dışına da) taşmadı.(53/Necm 17)

Andolsun ki O, Rabbinin en büyük ayetlerinden bazısını gördü.(53/Necm 18)