Türkçe
Kurdî

Peygamberin Sözü Vahiydir ile ilgili ayetler

O, hevadan konuşmaz.(53/Necm 3)

(Onun konuştukları,) kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir.(53/Necm 4)

Ona (Kur’ân’ı), çetin güç sahibi (Cibril) öğretti.(53/Necm 5)