Türkçe
Kurdî

Samiri ile ilgili ayetler

Buyurmuştu ki: “Şüphesiz ki biz, senden sonra kavmini (dinlerinde) imtihan ettik ve Samiri onları saptırdı.”(20/Tâhâ 85)

Dediler ki: “Sana verdiğimiz sözden irademizle dönmedik. Biz (Firavun ve kavminin) ziynet eşyalarını yüklenmiştik. Onları (ateşe) attık, aynı şekilde Samiri de attı.”(20/Tâhâ 87)

Dedi ki: “Senin durumun nedir/neden böyle bir şey yaptın ey Samiri?”(20/Tâhâ 95)