Türkçe
Kurdî

Sur ile ilgili ayetler

Sûr'a üfürüleceği günde biz, suçlu günahkârları (yaşadıkları korku ve susuzluk nedeniyle) morarmış olarak (diriltip) huzura toplarız.(20/Tâhâ 102)

Sûr'a üfürüldüğü gün, Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olan herkes korkudan dehşete kapılır. Ve hepsi O’na boyun eğerek/teslim olmuş olarak gelirler.(27/Neml 87)

Sûr'a üfürülmüştür. (Bir de bakarsın ki) kabirlerinden çıkıvermişler ve Rablerine doğru süratle akın etmektelerdir.(36/Yâsîn 51)

Sura üfürülür. Allah’ın diledikleri hariç, yerde ve gökte olanların tamamı (korkudan çarpılıp) ölür. Sonra ona bir daha üflenir (bir de bakarsın ki) ayağa kalkmış bakınıyorlar. (39/Zümer 68)

Sura üfürülmüştür. Bu, tehditlerimin (vuku bulacağı) gündür.(50/Kâf 20)

Sura tek bir üfürüşle üfürüldüğünde,(69/Hakka 13)

Sura üfürüldüğü zaman,(74/Müddessir 8)