Şeytanın Kovuluşu ile ilgili ayetler

Hani biz meleklere: “Âdem’e secde edin.” demiştik. İblis dışında hepsi secde ettiler. O diretti, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. (2/Bakara 34)

Andolsun ki sizleri yarattık, sonra size şekil verdik, daha sonra meleklere: “Âdem’e secde edin.” dedik. İblis dışında hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. (7/A'râf 11)

(Allah) buyurdu ki: “Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir?” Dedi ki: “Ben ondan daha hayırlıyım. (Çünkü) beni ateşten, onu topraktan yarattın.” (7/A'râf 12)

(Allah) buyurdu ki: “(Hemen) oradan in! Ne haddine ki orada büyüklenesin! (Hemen) çık! (Çünkü) sen alçaklardansın.” (7/A'râf 13)

Dedi ki: “(İnsanların) diriltileceği güne kadar mühlet ver bana.” (7/A'râf 14)

(Allah) buyurdu ki: “Şüphesiz ki sen, kendisine mühlet verilenlerdensin.” (7/A'râf 15)

Dedi ki: “Beni saptırmana karşılık, ben de onları (saptırmak) için senin dosdoğru yolunun üzerine oturacağım.” (7/A'râf 16)

“Sonra kesinlikle onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Çoğunu şükredici bulamayacaksın.” (7/A'râf 17)

(Allah) buyurdu ki: “Kınanmış ve alçalmış olarak oradan çık. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki cehennemi sizlerle dolduracağım.” (7/A'râf 18)

Hani Rabbin, meleklere demişti ki: “Şüphesiz ki kokuşmuş balçığın kurumuş çamurundan bir insan yaratacağım.” (15/Hicr 28)

“Yaratılışını tamamlayıp ruhumdan ona üflediğimde, ona secdeye kapanın.” (15/Hicr 29)

Meleklerin tamamı secde ettiler. (15/Hicr 30)

İblis hariç! Secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi. (15/Hicr 31)

(Allah) buyurdu ki: “Ey İblis! Ne oluyor sana? Niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun?” (15/Hicr 32)

Dedi ki: “Kokuşmuş balçığın kurumuş çamurundan yarattığın bir insana secde edecek değilim.” (15/Hicr 33)

Buyurdu ki: “Çık oradan! Şüphesiz ki sen, kovulmuş/taşlanmış birisin.” (15/Hicr 34)

“Din/Kıyamet Günü'ne kadar da lanet senin üzerinedir.” (15/Hicr 35)

Dedi ki: “Rabbim! Bana (insanların) diriltileceği güne kadar mühlet ver.” (15/Hicr 36)

Buyurdu ki: “Sen mühlet verilenlerdensin.” (15/Hicr 37)

“Zamanı bilinen güne (kıyamete) kadar!” (15/Hicr 38)

Buyurdu ki: “Git! Onlardan kim sana uyacak olursa hiç şüphesiz cehennem, sizin eksiksiz cezanız olacaktır.” (17/İsrâ 63)

Hani Rabbin, meleklere demişti ki: “Muhakkak ki ben, çamurdan bir insan yaratacağım.” (38/Sâd 71)

“Onu tamamlayıp ruhumdan üflediğimde onun için secdeye kapanın.” (38/Sâd 72)

Meleklerin tamamı secde ettiler. (38/Sâd 73)

İblis hariç... O büyüklendi ve kâfirlerden oldu. (38/Sâd 74)

Buyurdu ki: “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibre mi kapıldın yoksa yüksekte olanlardan olup (tepeden mi bakmaya başladın)?” (38/Sâd 75)

Dedi ki: “Ben, ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.” (38/Sâd 76)

Buyurdu ki: “Çık oradan! Şüphesiz ki sen, taşlanmış/kovulmuş olanlardansın.” (38/Sâd 77)

“Ve hiç şüphesiz benim lanetim, kıyamete kadar senin üstünde olacaktır.” (38/Sâd 78)

Dedi ki: “Rabbim! (İnsanların) diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.” (38/Sâd 79)

Buyurdu ki: “Hiç şüphesiz sen, mühlet verilenlerdensin.” (38/Sâd 80)

“Bilinen vaktin gününe kadar.” (38/Sâd 81)

Dedi ki: “İzzetine yemin olsun ki, onların hepsini azdıracağım.” (38/Sâd 82)

“Muhlas/arındırılmış/ihlaslı kulların müstesna.” (38/Sâd 83)

Buyurdu ki: “Hak (budur) ve ben hak olanı söylerim.” (38/Sâd 84)

“Andolsun ki cehennemi, sen ve onlardan sana uyanların tamamıyla dolduracağım.” (38/Sâd 85)