Türkçe
Kurdî

Şeytanın Kovuluşu ile ilgili ayetler

Hani biz meleklere: “Âdem’e secde edin.” demiştik. İblis dışında hepsi secde ettiler. O diretti, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.(2/Bakara 34)

Andolsun ki sizleri yarattık, sonra size şekil verdik, daha sonra meleklere: “Âdem’e secde edin.” dedik. İblis dışında hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. (7/A'râf 11)

(Allah) buyurdu ki: “Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir?” Dedi ki: “Ben ondan daha hayırlıyım. (Çünkü) beni ateşten, onu topraktan yarattın.”(7/A'râf 12)

(Allah) buyurdu ki: “(Hemen) oradan in! Ne haddine ki orada büyüklenesin! (Hemen) çık! (Çünkü) sen alçaklardansın.”(7/A'râf 13)

Dedi ki: “(İnsanların) diriltileceği güne kadar mühlet ver bana.”(7/A'râf 14)

(Allah) buyurdu ki: “Şüphesiz ki sen, kendisine mühlet verilenlerdensin.”(7/A'râf 15)

Dedi ki: “Beni saptırmana karşılık, ben de onları (saptırmak) için senin dosdoğru yolunun üzerine oturacağım.”(7/A'râf 16)

“Sonra kesinlikle onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Çoğunu şükredici bulamayacaksın.”(7/A'râf 17)

(Allah) buyurdu ki: “Kınanmış ve alçalmış olarak oradan çık. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki cehennemi sizlerle dolduracağım.”(7/A'râf 18)

Hani Rabbin, meleklere demişti ki: “Şüphesiz ki kokuşmuş balçığın kurumuş çamurundan bir insan yaratacağım.”(15/Hicr 28)

“Yaratılışını tamamlayıp ruhumdan ona üflediğimde, ona secdeye kapanın.”(15/Hicr 29)

Meleklerin tamamı secde ettiler.(15/Hicr 30)

İblis hariç! Secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi. (15/Hicr 31)

(Allah) buyurdu ki: “Ey İblis! Ne oluyor sana? Niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun?”(15/Hicr 32)

Dedi ki: “Kokuşmuş balçığın kurumuş çamurundan yarattığın bir insana secde edecek değilim.”(15/Hicr 33)

Buyurdu ki: “Çık oradan! Şüphesiz ki sen, kovulmuş/taşlanmış birisin.”(15/Hicr 34)

“Din/Kıyamet Günü'ne kadar da lanet senin üzerinedir.”(15/Hicr 35)

Dedi ki: “Rabbim! Bana (insanların) diriltileceği güne kadar mühlet ver.”(15/Hicr 36)

Buyurdu ki: “Sen mühlet verilenlerdensin.”(15/Hicr 37)

“Zamanı bilinen güne (kıyamete) kadar!”(15/Hicr 38)

Buyurdu ki: “Git! Onlardan kim sana uyacak olursa hiç şüphesiz cehennem, sizin eksiksiz cezanız olacaktır.”(17/İsrâ 63)

Hani Rabbin, meleklere demişti ki: “Muhakkak ki ben, çamurdan bir insan yaratacağım.”(38/Sâd 71)

“Onu tamamlayıp ruhumdan üflediğimde onun için secdeye kapanın.”(38/Sâd 72)

Meleklerin tamamı secde ettiler.(38/Sâd 73)

İblis hariç... O büyüklendi ve kâfirlerden oldu.(38/Sâd 74)

Buyurdu ki: “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibre mi kapıldın yoksa yüksekte olanlardan olup (tepeden mi bakmaya başladın)?”(38/Sâd 75)

Dedi ki: “Ben, ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.”(38/Sâd 76)

Buyurdu ki: “Çık oradan! Şüphesiz ki sen, taşlanmış/kovulmuş olanlardansın.”(38/Sâd 77)

“Ve hiç şüphesiz benim lanetim, kıyamete kadar senin üstünde olacaktır.”(38/Sâd 78)

Dedi ki: “Rabbim! (İnsanların) diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.”(38/Sâd 79)

Buyurdu ki: “Hiç şüphesiz sen, mühlet verilenlerdensin.”(38/Sâd 80)

“Bilinen vaktin gününe kadar.”(38/Sâd 81)

Dedi ki: “İzzetine yemin olsun ki, onların hepsini azdıracağım.”(38/Sâd 82)

“Muhlas/arındırılmış/ihlaslı kulların müstesna.”(38/Sâd 83)

Buyurdu ki: “Hak (budur) ve ben hak olanı söylerim.”(38/Sâd 84)

“Andolsun ki cehennemi, sen ve onlardan sana uyanların tamamıyla dolduracağım.”(38/Sâd 85)