Türkçe
Kurdî

Cehennemde Ölüm Yoktur ile ilgili ayetler

Hiç kuşkusuz, kim Rabbine suçlu bir günahkâr olarak gelirse elbette, ona cehennem vardır. Orada ne ölür (ki kurtulsun), ne de dirilir (ki faydalansın).(20/Tâhâ 74)

O en büyük olan ateşe girecektir.(87/A’lâ 12)

Sonra orada ne ölür ne de yaşar.(87/A’lâ 13)