Türkçe
Kurdî

Cennetin Kısımları ile ilgili ayetler

Allah, mümin erkek ve kadınlara altından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetleri ve Adn Cennetleri'ndeki güzel meskenleri vadetmiştir. Allah’ın rızası ise hepsinden daha büyüktür. Bu, kurtuluşun en büyüğüdür. (9/Tevbe 72)

(O akıbet de şudur:) içine girecekleri Adn Cennetleridir. Onların babalarından, eşlerinden, soylarından salih olanlar da oraya gireceklerdir. Ve melekler her kapıdan onların yanına girip,(13/Ra'd 23)

Altından ırmaklar akan ve orada her istedikleri olan Adn Cennetlerine girerler. İşte Allah, muttakileri böyle mükâfatlandırır.(16/Nahl 31)

Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenlerin konağı, Firdevs Cennetleridir.(18/Kehf 107)

Orada boş söz işitmezler. (İşitecekleri) yalnızca “selam”dır. Ve onlara, orada sabah ve akşam rızıkları vardır.(19/Meryem 62)

Altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları Adn Cennetleri... Bu, arınan kimsenin mükâfatıdır.(20/Tâhâ 76)

Onlar, Firdevs Cennetlerine vâris olurlar ve orada ebedî kalırlar.(23/Mü'minûn 11)

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işledikleri amellere karşılık bir ikram olsun diye, onlara Me’va Cennetleri vardır.(32/Secde 19)

(Amellerinin karşılığı) girecekleri Adn Cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Ve orada elbiseleri ipektendir.(35/Fâtır 33)

Allah’ın muhlas/arındırılmış/ihlas sahibi kulları müstesna.(37/Saffât 40)

Bunlar için bilinen bir rızık vardır.(37/Saffât 41)

Meyveler... Onlar ikram olunanlardır.(37/Saffât 42)

Naim Cennetlerindelerdir.(37/Saffât 43)

Karşılıklı tahtlar üzerinde (kurulmuşlardır).(37/Saffât 44)

Kapıları onlar için açılmış Adn Cennetleri.(38/Sâd 50)

“Rabbimiz! Onları kendilerine vadettiğin Adn Cennetlerine sok. Ve onları, babaları, eşleri ve zürriyetlerinden salih olanları da (Adn Cennetine sok). Hiç şüphesiz ki sen, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi) El-Hakîm olansın.”(40/Mü’min (Ğafir) 8)

Andolsun ki onu, bir diğer inişte de görmüştü.(53/Necm 13)

Sidret-i Münteha’nın yanında.(53/Necm 14)

Onun hemen yanında Me’va Cenneti vardır.(53/Necm 15)

Naim Cennetlerinde,(56/Vâkıa 12)

(Buna karşılık Allah da) günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn Cennetlerinde çok güzel/hoş meskenlere yerleştirir. Bu, büyük kurtuluştur/kazançtır.(61/Saff 12)

Hiç şüphesiz Ebrar (çokça iyilik yapanlar), nimetler içerisindelerdir.(82/İnfitâr 13)

Onların, Rableri katındaki mükâfatları, içinde ebedî kalacakları ve altından ırmaklar akan Adn Cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da (Allah’tan) razı olmuşlardır. Bu, Rabbinden korkan kimse içindir.(98/Beyyine 8)