Türkçe
Kurdî

Cezalandırmada Adalet ile ilgili ayetler

Şayet bir ceza verecekseniz size verilen cezaya misliyle karşılık verin. Şayet sabrederseniz hiç şüphesiz ki o, sabredenler için daha hayırlıdır.(16/Nahl 126)