Türkçe
Kurdî

Cennetin Vasıfları ile ilgili ayetler

Muttakilere vadedilen cennetin durumu şudur: Altından ırmaklar akar. Yiyecekleri ve gölgelikleri süreklidir. İşte bu, muttakilerin akıbetidir. Kâfirlerin akıbetiyse ateştir.(13/Ra'd 35)