Türkçe
Kurdî

Mescidler Allah’ındır ile ilgili ayetler

Hiç şüphesiz, mescidler Allah’ındır. (O hâlde), Allah’la beraber başka bir (ilaha) dua etmeyin.(72/Cin 18)