Türkçe
Kurdî

Müminlerden Başkasını Dost ve İdareci Edinenler ile ilgili ayetler

Kim de hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra Resûl’e muhalefet eder ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, (batıl yolu ona süslü göstererek) onu yöneldiği yola havale eder ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir dönüş yeridir orası!(4/Nisâ 115)

Onlar ki müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet mi arıyorlar? Hiç şüphesiz, izzetin tamamı Allah’a aittir. (4/Nisâ 139)

Kâfirleri dost edinmenin hükmü hakkında bk. 5/Mâide, 51

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Allah’a aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?(4/Nisâ 144)

Kâfirleri dost edinmenin hükmü hakkında bk. 5/Mâide, 51