Musa’nın Sahifeleri ile ilgili ayetler

Yoksa ona, Musa’nın sahifelerinde olanlar haber verilmedi mi? (53/Necm 36)

İbrahim’in ve Musa’nın Sahifelerinde. (87/A’lâ 19)