Türkçe
Kurdî

İdris (as) ile ilgili ayetler

Kitap’ta İdris’i de an! Şüphesiz ki o, özü sözü bir/sıddık olan bir nebiydi.(19/Meryem 56)

Onu yüce bir makama yükseltmiştik.(19/Meryem 57)

İsmail, İdris ve Zelkifl... Hepsi sabırlı kimselerdendi.(21/Enbiyâ 85)