Türkçe
Kurdî

İhlaslı Kimselerin Vasıfları ile ilgili ayetler

Evinde kaldığı kadın onu elde etmek istemiş, kapıları üst üste kilitleyip de: “Senin için hazırlandım, gelsene.” demişti. “Allah’a sığınırım. Çünkü o/kocan benim efendimdir, bana iyi bakmıştır. Şüphesiz ki (iyiliğe kötülükle karşılık veren) o zalimler kurtuluşa ermezler.” demişti.(12/Yûsuf 23)

Andolsun ki kadın onu arzulamış, o da kadını arzulamıştı. Şayet Rabbinin apaçık burhanını görmeseydi (Yusuf da arzusunun peşinden gidecekti). Böylece, kötülüğü ve fuhşiyatı ondan savuşturduk. Çünkü o, muhlas/arındırılmış/ihlaslı kılınmış kullarımızdandı. (12/Yûsuf 24)

“Senin muhlas/arındırılmış/ihlaslı kılınmış kulların hariç.”(15/Hicr 40)

Bu yolun dosdoğru bir yol olduğu, benim güvencem altındadır.(15/Hicr 41)

“Şüphesiz ki, kullarım üzerinde senin bir otoriten yoktur. (İşlerin kendisine havale edileceği bir) Vekil olarak Rabbin yeter.”(17/İsrâ 65)

“Muhlas/arındırılmış/ihlaslı kulların müstesna.”(38/Sâd 83)