İlyas (as) ile ilgili ayetler

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (hidayet ettik). Hepsi salihlerdendi. (6/En'âm 85)

Şüphesiz ki İlyas, gönderilmiş resûllerdendir. (37/Saffât 123)

Hani kavmine: “(Allah’tan) korkup sakınmaz mısınız?” demişti. (37/Saffât 124)

“Siz Ba’l (putuna) dua edip, yaratanların en güzeli olan (Allah’ı) terk mi ediyorsunuz?” (37/Saffât 125)

“Sizin Rabbiniz ve evvelki atalarınızın Rabbi olan Allah’ı?!” (37/Saffât 126)

Onu yalanladılar. Şüphesiz ki onlar, (azap için) hazır edilecek olanlardır. (37/Saffât 127)

Allah’ın muhlas/arındırılmış/ihlaslı kulları müstesna. (37/Saffât 128)

Sonradan gelecekler arasında (onun hayırla yâd edilmesi için, güzel bir nam) bıraktık. (37/Saffât 129)

Selam olsun İlyas’a. (37/Saffât 130)

İşte biz, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları böyle mükâfatlandırırız. (37/Saffât 131)

Şüphesiz ki o, bizim mümin kullarımızdandı. (37/Saffât 132)