İş ve Ticaret Ahlakı ile ilgili ayetler

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret olması dışında, aranızda mallarınızı batıl yolla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah, size karşı merhametlidir. (4/Nisâ 29)

Kim de bunu haddi aşmak ve zulmetmek için yaparsa, (bir ceza olarak) onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok kolaydır. (4/Nisâ 30)

Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız (küçük) günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama sokarız. (4/Nisâ 31)

Ölçtüğünüz zaman tastamam/eksiksiz ölçün. Dosdoğru bir tartıyla tartın! Bu, daha hayırlı ve sonucu daha güzel olandır. (17/İsrâ 35)

“Ölçüyü tam/eksiksiz tutun. Eksilterek (insanları zarara uğratanlardan) olmayın.” (26/Şuarâ 181)

“Dosdoğru bir terazi ile tartın.” (26/Şuarâ 182)

Eksik ölçüp tartanların vay hâline! (83/Mutaffifîn 1)

Onlar insanlardan ölçüp aldıklarında tamamen/eksiksiz alırlar. (83/Mutaffifîn 2)

Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltir (zarara uğratırlar.) (83/Mutaffifîn 3)

Bunlar, diriltileceklerini düşünmüyorlar mı? (83/Mutaffifîn 4)

Büyük bir gün için. (83/Mutaffifîn 5)

O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için ayakta duracaklardır. (83/Mutaffifîn 6)