Türkçe
Kurdî

İnkâr Edenlerden Yüz Çevirmek ile ilgili ayetler

Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri (kendi hâllerine) terk et. (Kur’ân’la) uyar ki bir nefis yapıp kazandıklarından ötürü helak olmasın. Allah’tan başka hiçbir dost ve şefaatçisi olmayan, her türlü fidyeyi verse de kendisinden alınmayacak olanlar... İşte bunlar yapıp kazandıklarından ötürü helak olmuşlardır. Kâfir olmalarından ötürü onlara kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır.(6/En'âm 70)

Onlardan yüz çevir ve bekle. Hiç şüphesiz, onlar da beklemektelerdir.(32/Secde 30)

Artık bir süreye kadar onlardan yüz çevir.(37/Saffât 174)

Onları izle. Yakında (onlar da) göreceklerdir.(37/Saffât 175)

Azabımızın (gelmesi için) acele mi ediyorlar?(37/Saffât 176)

(Azap) onların yaşam alanlarına indiğinde, uyarılanların sabahı ne kötü olur.(37/Saffât 177)

Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.(37/Saffât 178)

Onları izle! Yakında (onlar da) göreceklerdir.(37/Saffât 179)

Onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin.(51/Zâriyat 54)

(Madem inanmıyorlar, öyleyse) çarpılıp düşecekleri günle karşılaşıncaya kadar, onları kendi hâllerine bırak.(52/Tûr 45)

Şüphesiz ki ahirete inanmayanlar, melekleri dişi isimleriyle anarlar. (53/Necm 27)

Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyarlar. Doğrusu zan, (hak gibi kesin bilgiye/vahye dayanmaz. Bu sebeple de) hakkın yerine geçmez/hakkın verdiği (mutmainliği) sağlamaz.(53/Necm 28)

Hakikati vahyin dışında aramanın “zanna uymak” olduğuna dair bk. 10/Yûnus, 36

Bizim zikrimize/Kitabı’mıza sırtını dönen ve yalnızca dünya hayatını isteyen kimseden yüz çevir.(53/Necm 29)

Bu, onların ilimde ulaştıkları son seviyedir. Şüphesiz ki Rabbin, yolundan sapanları da hidayet üzere olanları da en iyi bilendir.(53/Necm 30)

Andolsun ki onlara, kendilerini (yalanlamaktan ve arzularına uymaktan) alıkoyacak (geçmiş kavimlerin) haberleri geldi.(54/Kamer 4)

(O haberler) hikmetli, üslubunda en etkileyici seviyededir. (Ancak kendisini uyarıya kapatana) uyarılar fayda vermiyor.(54/Kamer 5)

O hâlde, onlardan yüz çevir. Davetçinin, bilinmedik/korkunç şeye çağıracağı o gün,(54/Kamer 6)

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, hiç şüphesiz biz, güç yetirenleriz.(70/Meâric 40)

Onlardan daha hayırlılarını onların yerine getirip değiştirmeye... Hem bizim önümüze geçip (bunu yapmamıza engel de olamazlar).(70/Meâric 41)

Kendisiyle tehdit edildikleri günle karşılaşıncaya kadar, bırak onları (batıla) dalıp eğlensin (oyalansınlar).(70/Meâric 42)

Tek olarak yarattığım (adamla) beni baş başa bırak.(74/Müddessir 11)

Ben ona çok fazla mal verdim.(74/Müddessir 12)

(Sürekli onunla) beraber olan çocuklar, (74/Müddessir 13)

Geniş imkân ve nimetler.(74/Müddessir 14)

Sonra da o, daha fazlasını (vermemi) umar.(74/Müddessir 15)

Asla! Çünkü o, ayetlerimize karşı inatçıdır.(74/Müddessir 16)

Onu oldukça zor bir yokuşa (dayanılması zor, çetin azaplara) süreceğim.(74/Müddessir 17)