Türkçe
Kurdî

Enbiyâ Suresi 14. Ayet

قَالُوا يَا وَيْلَنَٓا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ 14

14 . Dediler ki: “Eyvahlar olsun bize! Şüphesiz ki biz, zalim kimselerdik.” (21/Enbiyâ, 14)

13. Ayet 15. Ayet