Furkân Suresi 76. Ayet

خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۜ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا 76

76 . Orada ebedî olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşim yeri ve ne güzel bir konaktır. (25/Furkân, 76)

75. Ayet 77. Ayet