İnsân Suresi 18. Ayet

عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمّٰى سَلْسَب۪يلًا 18

18 . (Öyle bir) pınardan ki, orada selsebil diye isimlendirilir. (76/İnsân, 18)

17. Ayet 19. Ayet