Müddessir Suresi 5. Ayet

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْۙ 5

5 . Pislikleri (putları, şirki ve müşrikleri) terk et. (74/Müddessir, 5)

4. Ayet 6. Ayet