Nebe Suresi 34. Ayet

وَكَأْسًا دِهَاقًاۜ

34 . Ve dolu kadehler.

33. Ayet 35. Ayet