Nebe Suresi 34. Ayet

وَكَأْسًا دِهَاقًاۜ 34

34 . Ve dolu kadehler. (78/Nebe, 34)

33. Ayet 35. Ayet