Türkçe
Kurdî

Rahmân Suresi 1. Ayet

اَلرَّحْمٰنُۙ 1

1 . Er-Rahmân, (55/Rahmân, 1)

1. Ayet 2. Ayet