Türkçe
Kurdî

Âdem’in Tevbesi ile ilgili ayetler

Âdem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve Allah (o kelimelerle) onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki O, (tevbeye muvaffak kılan ve tevbeleri çokça kabul eden) Et-Tevvâb, (kullarına karşı merhametli olan) Er-Rahîm’dir.(2/Bakara 37)

Âdem’in (as) tevbe ederken yaptığı dua için bk. 7/A’râf, 23

Dediler ki: “Rabbimiz! Şüphesiz biz kendimize zulmettik. Şayet bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz.”(7/A'râf 23)