Türkçe
Kurdî

Alçakgönüllülük ile ilgili ayetler

Rahmân’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürür. Cahiller kendilerine sataştığı zaman: “Selam olsun size!” derler.(25/Furkân 63)