Türkçe
Kurdî

Ahlak Örneği İnsanlar ile ilgili ayetler

Adaklarını yerine getirir ve kötülüğü/şerri yaygın olan bir günden korkarlar.(76/İnsân 7)

Ona olan sevgilerine/iştahlarına rağmen yemeği, miskine/ihtiyaç sahibi yoksula, yetime ve esire yedirirler.(76/İnsân 8)

“Biz, size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir mükâfat ne de teşekkür isteriz.”(76/İnsân 9)

“Çünkü biz asık suratlı, uzun ve zor bir gün (nedeniyle) Rabbimizden korkuyoruz.”(76/İnsân 10)

(Dünyadaki bu itaatleri sayesinde) Allah, onları bugünün şerrinden korumuş ve onlara yüz aydınlığı ve sevinç vermiştir.(76/İnsân 11)

Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekle mükâfatlandırır.(76/İnsân 12)