Türkçe
Kurdî

Aldatmak ile ilgili ayetler

Allah’ı ve iman edenleri aldattıklarını sanırlar. (Hakikatte) sadece kendilerini aldatmaktalardır. Farkında da değillerdir.(2/Bakara 9)

Kitap ehli müşriklerin sapkın Allah tasavvuru için bk. 5/Mâide, 64

Şüphesiz ki münafıklar, Allah’ı aldattıklarını sanırlar. (Oysa onlara mühlet verip, azabın gelip çattığı güne kadar onları oyalamakla) Allah onları aldatmaktadır. Namaza kalktıkları zaman tembel bir şekilde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı çok az zikrederler. (4/Nisâ 142)

Kitap ehli müşriklerin sapkın Allah tasavvuru için bk. 5/Mâide, 64

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (yollamıştık). Demişti ki: “Ey kavmim! Allah’a ibadet/kulluk edin. Sizin O’ndan başka (ibadeti hak eden) bir ilahınız yoktur. Şüphesiz ki size Rabbinizden apaçık bir mucize geldi. Ölçü ve tartıyı tam tutun. İnsanların eşyalarını (değerini düşürerek) eksiltmeyin. (Allah) yeryüzünü düzenledikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Şayet inanmışsanız bu sizin için en hayırlı olandır.”(7/A'râf 85)

Eksik ölçüp tartanların vay hâline!(83/Mutaffifîn 1)

Onlar insanlardan ölçüp aldıklarında tamamen/eksiksiz alırlar.(83/Mutaffifîn 2)

Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltir (zarara uğratırlar.)(83/Mutaffifîn 3)

Bunlar, diriltileceklerini düşünmüyorlar mı?(83/Mutaffifîn 4)