Türkçe
Kurdî

Amel Defteri ile ilgili ayetler

Her insanın amellerinin (yazılı olduğu sahifeyi) boynuna asmışızdır. Kıyamet Günü ona bir kitap çıkarırız. Onu (kitabı) açık olarak karşısında bulur.(17/İsrâ 13)

“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak nefsin sana yeter.”(17/İsrâ 14)

O gün, her insan topluluğunu imamlarıyla çağırırız. Kime de kitabı sağından verilirse bunlar, (sevinç ve müjde içinde) kitaplarını okur, kıl kadar dahi olsa zulme uğramazlar.(17/İsrâ 71)

(Ortaya iyiliklerin ve kötülüklerin yazılı olduğu) kitap konur. Suçlu günahkârların o (kitapta) olandan dolayı korku ve endişe içinde olduğunu görürsün. Derler ki: “Eyvahlar olsun bize! Ne oluyor bu kitaba da küçük büyük ne varsa hiçbir şeyi bırakmadan kaydetmiş.” Yaptıklarını karşılarında hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin kimseye zulmetmez.(18/Kehf 49)

Adalet terazilerini Kıyamet Günü için kurarız. Hiç kimseye zulmedilmez. Hardal tanesi ağırlığında (basit bir şey dahi) olsa onu getiririz. Hesap sorucu olarak biz yeteriz.(21/Enbiyâ 47)

Dediler ki: “Rabbimiz! Azaptan payımıza düşeni, Hesap Günü gelmeden hemen ver.”(38/Sâd 16)

Yer, Rabbinin nuruyla aydınlanır. (Orta yere amellerin yazılı olduğu) kitap konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hak ile hükmedilir. Onlar zulme de uğramazlar.(39/Zümer 69)

O gün, her ümmeti dizleri üzere çökmüş görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır ve: “Bugün, yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.”(45/Câsiye 28)

”Bu, size karşı hakkı söyleyen kitabımızdır. Şüphesiz ki biz, yaptıklarınızı yazıyorduk.” (denir.)(45/Câsiye 29)

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine dâhil eder. Bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir.(45/Câsiye 30)

Yaptıkları her şey Kitaplarda (kayıtlıdır).(54/Kamer 52)

Kitabı sağ tarafından verilene gelince: “İşte kitabım! Alın okuyun.” der.(69/Hakka 19)

(Hayır, öyle değil!) Bilakis onlardan her biri, kendisine (Peygamber’e inen Kitap gibi) açılmış sahifeler verilmesini ister.(74/Müddessir 52)

Biz, her şeyi yazılı olarak kaydetmişizdir.(78/Nebe 29)

Hiç şüphesiz sizi, yakın bir azapla uyardık. Kişinin elleriyle (yapıp) takdim ettiği (amellere) bakacağı gün kâfir: “Keşke ben toprak olsaymışım.” diyecek.(78/Nebe 40)

Sahifeler yayılıp açıldığında,(81/Tekvîr 10)

Asla (sandıkları gibi değil)! Hiç şüphesiz facirlerin kitabı,“Siccin”dedir.(83/Mutaffifîn 7)

Sen, “Siccin”in ne olduğunu nereden bileceksin?(83/Mutaffifîn 8)

Yazılı bir kitaptır. (83/Mutaffifîn 9)

Asla (sandıkları gibi değil)! Hiç şüphesiz, Ebrar olanların (çokça iyilik yapanların) kitabı, “İlliyyin”dedir.(83/Mutaffifîn 18)

Sen, “İlliyyun”un ne olduğunu nereden bileceksin?(83/Mutaffifîn 19)

Yazılı bir kitaptır.(83/Mutaffifîn 20)

Kime kitabı sağdan verilmişse,(84/İnşikâk 7)

O, kolay olan bir sorguyla hesaba çekilecektir.(84/İnşikâk 8)

Ve ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir.(84/İnşikâk 9)

Kime de kitabı arkasından (sol yanından) verilirse,(84/İnşikâk 10)

“Vay başıma gelene!” diye ölümü çağıracaktır.(84/İnşikâk 11)

Ve alevleri dehşet saçan ateşe girecektir.(84/İnşikâk 12)

Oysa o, (dünyada) ailesi arasında sevinçliydi.(84/İnşikâk 13)

Çünkü o, (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.(84/İnşikâk 14)

(Hayır, öyle değil!) Bilakis, elbette Rabbi onu görendir.(84/İnşikâk 15)