Türkçe
Kurdî

Amel Defteri Sağ Yanından Verilenler ile ilgili ayetler

O gün, her insan topluluğunu imamlarıyla çağırırız. Kime de kitabı sağından verilirse bunlar, (sevinç ve müjde içinde) kitaplarını okur, kıl kadar dahi olsa zulme uğramazlar.(17/İsrâ 71)

Kitabı sağ tarafından verilene gelince: “İşte kitabım! Alın okuyun.” der.(69/Hakka 19)

“Şüphesiz ki ben, hesabıma kavuşacağımı yakinen biliyordum.”(69/Hakka 20)

Artık o, razı olunan bir yaşam içindedir. (69/Hakka 21)

Yüksek bir cennette,(69/Hakka 22)

Koparılacak yemişleri pek yakındır. (69/Hakka 23)

(Ona) Geçmişte işlediğiniz amellere karşılık, afiyetle yiyip içiniz (denir).(69/Hakka 24)

Kime kitabı sağdan verilmişse,(84/İnşikâk 7)

O, kolay olan bir sorguyla hesaba çekilecektir.(84/İnşikâk 8)

Ve ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir.(84/İnşikâk 9)