Amel Defteri Arkalarından Verilenler ile ilgili ayetler

Kime de kitabı arkasından (sol yanından) verilirse, (84/İnşikâk 10)

“Vay başıma gelene!” diye ölümü çağıracaktır. (84/İnşikâk 11)

Ve alevleri dehşet saçan ateşe girecektir. (84/İnşikâk 12)

Oysa o, (dünyada) ailesi arasında sevinçliydi. (84/İnşikâk 13)

Çünkü o, (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı. (84/İnşikâk 14)

(Hayır, öyle değil!) Bilakis, elbette Rabbi onu görendir. (84/İnşikâk 15)