Türkçe
Kurdî

Allah’a Yaklaşmak ile ilgili ayetler

(İman ve salih amelde) önde olanlar, (onlar) öncülerdir.(56/Vâkıa 10)

Bunlar (Allah’a) yakınlaştırılmışlardır.(56/Vâkıa 11)

Naim Cennetlerinde,(56/Vâkıa 12)

Birçoğu öncekilerdendir. (Geçmiş ümmetlerdendir.)(56/Vâkıa 13)

Az bir kısmı da sonrakilerdendir.(56/Vâkıa 14)

(Altın ve mücevherlerle) işlenmiş tahtlar üzerinde,(56/Vâkıa 15)

Karşılıklı olarak yaslanmış hâlde,(56/Vâkıa 16)

Etraflarında ebedî/ölümsüz kılınmış (hizmetkâr) gençler dolanır,(56/Vâkıa 17)

Kaynağından doldurulmuş bardaklar, testiler ve kadehlerle.(56/Vâkıa 18)

(Onu içtiklerinden dolayı) ne başları ağrır ne de (sarhoşlukla) akılları gider.(56/Vâkıa 19)

Seçecekleri meyveler,(56/Vâkıa 20)

Canlarının istediği kuş eti,(56/Vâkıa 21)

İri gözlü huriler,(56/Vâkıa 22)

Saklı inciler gibidir (onlar).(56/Vâkıa 23)

Yaptıkları (salih amellerin) karşılığı olarak,(56/Vâkıa 24)

Orada, boş/faydasız ve günah olacak bir söz işitmezler.(56/Vâkıa 25)

İşitecekleri tek söz, (karşılıklı söyleyecekleri) “Selam, Selam”dır.(56/Vâkıa 26)

Asla (sandıkları gibi değil)! Hiç şüphesiz, Ebrar olanların (çokça iyilik yapanların) kitabı, “İlliyyin”dedir.(83/Mutaffifîn 18)

Sen, “İlliyyun”un ne olduğunu nereden bileceksin?(83/Mutaffifîn 19)

Yazılı bir kitaptır.(83/Mutaffifîn 20)

Onu, (Allah’a) yakınlaştırılmış olanlar müşahede ederler.(83/Mutaffifîn 21)

Onun karışımı “Tesnim” (çeşmesindendir).(83/Mutaffifîn 27)

(Tesnim, Allah’a) yakınlaştırılmış olanların kendisinden içeceği bir kaynaktır.(83/Mutaffifîn 28)

(Öyleyse) boş kaldığında hemen (ibadet ve taate koyul ve) yorul.(94/İnşirâh 7)

Ve yalnızca Rabbine rağbet et/yönel.(94/İnşirâh 8)

Asla! Ona itaat etme. Secde et ve yakınlaş.(96/Alak 19)