Allah’a Yaklaşmak ile ilgili ayetler

(İman ve salih amelde) önde olanlar, (onlar) öncülerdir. (56/Vâkıa 10)

Bunlar (Allah’a) yakınlaştırılmışlardır. (56/Vâkıa 11)

Naim Cennetlerinde, (56/Vâkıa 12)

Birçoğu öncekilerdendir. (Geçmiş ümmetlerdendir.) (56/Vâkıa 13)

Az bir kısmı da sonrakilerdendir. (56/Vâkıa 14)

(Altın ve mücevherlerle) işlenmiş tahtlar üzerinde, (56/Vâkıa 15)

Karşılıklı olarak yaslanmış hâlde, (56/Vâkıa 16)

Etraflarında ebedî/ölümsüz kılınmış (hizmetkâr) gençler dolanır, (56/Vâkıa 17)

Kaynağından doldurulmuş bardaklar, testiler ve kadehlerle. (56/Vâkıa 18)

(Onu içtiklerinden dolayı) ne başları ağrır ne de (sarhoşlukla) akılları gider. (56/Vâkıa 19)

Seçecekleri meyveler, (56/Vâkıa 20)

Canlarının istediği kuş eti, (56/Vâkıa 21)

İri gözlü huriler, (56/Vâkıa 22)

Saklı inciler gibidir (onlar). (56/Vâkıa 23)

Yaptıkları (salih amellerin) karşılığı olarak, (56/Vâkıa 24)

Orada, boş/faydasız ve günah olacak bir söz işitmezler. (56/Vâkıa 25)

İşitecekleri tek söz, (karşılıklı söyleyecekleri) “Selam, Selam”dır. (56/Vâkıa 26)

Asla (sandıkları gibi değil)! Hiç şüphesiz, Ebrar olanların (çokça iyilik yapanların) kitabı, “İlliyyin”dedir. (83/Mutaffifîn 18)

Sen, “İlliyyun”un ne olduğunu nereden bileceksin? (83/Mutaffifîn 19)

Yazılı bir kitaptır. (83/Mutaffifîn 20)

Onu, (Allah’a) yakınlaştırılmış olanlar müşahede ederler. (83/Mutaffifîn 21)

Onun karışımı “Tesnim” (çeşmesindendir). (83/Mutaffifîn 27)

(Tesnim, Allah’a) yakınlaştırılmış olanların kendisinden içeceği bir kaynaktır. (83/Mutaffifîn 28)

(Öyleyse) boş kaldığında hemen (ibadet ve taate koyul ve) yorul. (94/İnşirâh 7)

Ve yalnızca Rabbine rağbet et/yönel. (94/İnşirâh 8)

Asla! Ona itaat etme. Secde et ve yakınlaş. (96/Alak 19)