Türkçe
Kurdî

Allah’ın Yaratıcılğını Kabul Edip Hüküm Koyuculuğu ile ilgili ayetler

De ki: “Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Kulakların ve gözlerin sahibi kimdir? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan? İşleri çekip çeviren/yöneten kimdir?”, “Allah’tır.” diyecekler. De ki: “Öyleyse korkup sakınmaz mısınız?”(10/Yûnus 31)

Müşrik, Allah’a (cc) inandığını iddia etse de imanı geçersizdir. Geniş açıklama için bk. 23/Mü’minûn, 84-90 ayetlerin açıklaması

De ki: “Eğer biliyorsanız (söyleyin) yer ve içindekiler kime aittir?”(23/Mü'minûn 84)

“Allah’a aittir.” diyecekler... De ki: “Öğüt almaz mısınız?”(23/Mü'minûn 85)

De ki: “Yedi göğün ve büyük arşın Rabbi kimdir?”(23/Mü'minûn 86)

“Allah” diyecekler... De ki: “Korkup sakınmaz mısınız?”(23/Mü'minûn 87)

De ki: “Her şeyin mülkünü/yönetimini elinde bulunduran kim? O her şeyi koruyup himaye ederken, kendisine karşı kimsenin himaye edilemeyeceği kimdir? Şayet biliyorsanız (söyleyin kimdir o)?”(23/Mü'minûn 88)

“Allah” diyecekler... De ki: “Nasıl oluyor da böyle büyüleniyor (şirkle aldanıp hakka karşı geliyorsunuz)?”(23/Mü'minûn 89)