Türkçe
Kurdî

Ahirete Hazırlık ile ilgili ayetler

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. (Bilin ki) kendiniz için yapıp takdim ettiğiniz hayırları Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı görendir.(2/Bakara 110)

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet/kulluk edin ve hayırlı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. (22/Hac 77)

Şüphesiz ki ölüleri biz diriltiriz. Onların yapıp önden yolladıkları (amelleri de), geride bıraktıkları eserleri de biz yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir Kitap’ta kaydetmişizdir.(36/Yâsîn 12)

(Allah der ki:) “Ey mücrimler! Siz şöyle ayrılın.”(36/Yâsîn 59)

Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının! Herkes yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Allah’tan korkup sakının! Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.(59/Haşr 18)

O gün insana yapıp takdim ettikleri ve erteleyip (yapmadıkları) haber verilir.(75/Kıyâmet 13)